Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
Search:

EREDIENSTYE:
SONDAE: 09:00

KOINONIA:
SONDAE 18:00

Hulpbronne

 

Efesiërs 4:12 gee vir ons ‘n duidelike aanduiding dat gelowiges voortdurend toegerus moet word.

Hierdie toerusting geskied hoofsaaklik deur eredienste wat alle lidmate toerus om die Woord beter te ken, verstaan en uitleef. Tog is daar by tye noodsaak om oor verskeie onderwerpe addisionele toerusting aan te bied.
Kerkraadvergaderings, Bybelstudies en Koinonia is geleenthede wat hiervoor gebruik word.

Hierdie spasie het die doel om ʼn stoorruimte vir toerusting te wees, sodat die inligting vrylik beskikbaar is vir iemand wat wil oplees.

Lid van Gereformeerde Kerk Okahandja.

Dit is ʼn wonderlike voorreg om te mag deel wees van die kerk, die liggaam van Christus. Op dieselfde tyd is dit nodig om te verstaan wat ʼn gemeente is voor jy jou daarby aansluit.

Christus is die Hoof van die kerk (Ef.1:22-23). Dit is deur geloof wat ons deel word van die liggaam (Mat.28:19-20; Gal.2:16). ʼn Kerk is nie soos ʼn sportsklub waar jy net ledegelde papierwerk doen en betaal om deel te wees nie. Dit ʼn gemeenskap van gelowiges omdat hulle een is in geloof, soos beskryf in hulle belydenis.
Die gelowiges is saam die liggaam, elkeen met gawes (1 Kor.12:11). Elke lid van die liggaam moet aktief hulle geloof uitleef en bou aan die koninkryk van God (Ef.2:10; Jak.26).

Om lid te word van die Gereformeerde Kerk Okahandja beteken dus om te glo wat ons glo, daarvolgens te lewe, en aktief deel te wees van hierdie liggaam.

Belydenisskrifte

Ons bely saam met die GKSA dat die Ekumeniese Belydenisskrifte en die Drie Formuliere van Eenheid saam die kernwaarheid van die Woord bewoord.
ʼn Belydenisskrif het die doel om te formuleer wat die kern van die waarheid van die Bybel is. Letterlik beteken die Grieks vir ‘bely’ ‘om dieselfde te sê’. Die belydenis bly ander ondergeskik aan die Woord, maar is gesagvol juis omdat dit dieselfde sê as die Woord.
Ons belydenisskrifte is aan die een kant ʼn manier om saam met die gelowiges oor die hele wêreld en oor baie eeue te toets of wat ons glo die Bybel sê, regtig in die Bybel staan. Aan die ander kant is dit hulpmiddels wat ons help om te groei in kennis en vas te staan in die waarheid van die Woord.

Die Ekumeniese Belydenisskrifte is:


• Die Apostoliese Geloofsbelydenis/ Twaalf Artikels van die algemene ongetwyfelde geloof.
• Geloofsbelydenis van Nicea
• Geloofsbelydenis van Athanasius.

Die Drie Formuliere van Eenheid is:


• Die Heidelbergse Kategismus
• Die Nederlandse Geloofsbelydenis
• Die Dordtse Leerreëls

Kerkorde

Soos die inhoud van ons geloof in die belydenisskrifte verwoord word, word die regering van die kerk in die kerkorde verwoord. Die doel van die kerkorde is dan juis om te verseker dat die plaaslike kerk deur Christus regeer word, volgens God se Woord op ʼn vredevolle en opbouende wyse (1 Kor. 14:33).

Daar is ʼn paar beginsels wat hier baie belangrik is:


Christus is die Hoof van sy kerk
(1 Kor.12 & Ef.1:22-23)
Christus regeer oor sy kerk deur sy Woord en Gees
(2 Tim3:14-4:3; 1 Tes.1:5-6)

Christus regeer oor sy kerk deur die ampte
(Hand.14:23 & 1 Tim.3:1,8 & 1 Pet.5:1-3)

Elke gemeente is ʼn selfstandige liggaam van Christus
(Rom.1:7; 1 Kor.1:2 ens.)

Liedere

Psalm 33:2

“Sing nuwe sange, nuutgebore

uit aandrif van die skoonste kuns;

trompetgeklank deur tempelkore

moet danksê vir Gods nuwe guns.

Wat ons toegeseg is / in Gods Woord wat reg is,

het ons hart verbly;

en Gods almagsmerke / sien ons op sy werke –

waar en reg soos Hy.”

Om nuwe liedere te sing is goed, maar dit moet reg wees soos God. Met ander woorde, dit moet getrou wees aan God se Woord. Daarom sing ons alle Psalms, Skrifberymings en Liedere wat die toets van die Algemene Sinode aan die Woord geslaag het, wat ook ʼn Skrifverwysing(s) het.
Die Gereformeerde Kerk Okahandja is baie lief vir die Psalms, en daarom sing ons graag Psalms wanneer ons saam is.

Wat beteken ``ware kerk``?

Jammerlik is daar baie groepe wat hulleself ‘kerk’ noem, maar ‘ ʼn ander evangelie’ (Gal.1:6) verkondig as wat ons in die Woord lees. Ons beleef inderdaad vandag die waarheid van 2 Timoteus 4:1-3 dat mense nie meer die gesonde leer wil verdra nie. Hierdie kerke wat verskil van die waarheid is nie ware kerk nie. Ons bely in die Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 29, dat die ware kerk die volgende eienskappe het:

  1. Die suiwer bediening van die Woord
  2. Die suiwer bediening van die sakramente
  3. Die toepassing van die tug